Contact


Bergkristal Salon voor Schoonheid en Wellness
Carla Louise van den Hil-den Adel
Kors Monsterstraat 4
3209 BP Hekelingen

Openingstijden
Vrijdag:
08:30 - 17:30 uur

Zaterdag:
08:30 - 12:00 uur

Eventueel ‘s avonds 20:00 uur
Behandeling op afspraak
T: 0181 683077
E: info@bergkristalsalon.nl
I: www.bergkristalsalon.nlKVK: 24375983
De ANBOS Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, waaronder artikel 6. Honorarium lid 3.:
Opdrachtgever is gehouden om zijn verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie keer vierentwintig uur tevoren aan dienstverlener te melden. Indien opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is dienstverlener gerechtigd om het honorarium voor de behandeling aan opdrachtgever te berekenen. “